Affekti ry:n kunniaohjesääntö

Tässä kunniaohjesäännössä säädetään Affekti ry:n ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksista.

 §1 Kunnianauha

Kunnianauha voidaan myöntää aktiivisesti Affekti ry:n ainejärjestötoimintaan osallistuneille jäsenille. Kunnianauhan myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien ehdotusten perusteella. Kunnianauha myönnetään §3 mukaisin perustein.

Kunnianauhat jaetaan vuosijuhlasitseillä, vuosijuhlilla tai pikkujouluissa. Esitykset myönnettävistä kunnianauhoista tehdään hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämistilaisuuden järjestämistä.

Kunnianauha puetaan oikealta olkapäältä pään yli vasemmalle ja sitä käytetään vuosijuhlasitseillä, vuosijuhlissa tai muissa edustustilaisuuksissa, joissa pukukoodina ovat akateemiset kunniamerkit. Kunnianauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYY:n ohjesääntöä tunnustuksista ja huomionosoituksista.

Yhdistyksen kunnianauhan värit ovat vasemmalta oikealle lukien sininen, valkoinen, pinkki, valkoinen ja sininen. Nauhan leveys on 30 mm jaettuna siten, että siniset raidat ovat 8 mm/raita, valkoiset raidat ovat 3 mm/raita ja pinkki raita on 8 mm.

§2 Muut kunniamaininnat

Yhdistyksen hallitus voi jakaa myös muita kunniamainintoja niitä hyvin perustellen.

§3 Kunnianosoitusten pisteytys

Kunnianauhan saajiksi esitetyt yhdistyksen jäsenet pisteytetään alla olevan pisteytysmallin mukaisesti. Malli painottaa hallitus- ja toimihenkilötoiminnan merkitystä. Painotuksen tarkoituksena on korostaa kunnianosoitusten merkitystä ansiokkaan ainejärjestötyön merkkinä. Istuvan hallituksen toimikaudella alkavaa toimintaa ei huomioida kunniamerkkien pisteytyksessä.

Pisteyttävä toiminta jaetaan kolmeen eri kategoriaan: hallitustoimintaan, toimihenkilötoimintaan ja tuutorointiin sekä muihin ansioihin.

Ansioitunut hallitustoiminta

 • Puheenjohtajan tai taloudenhoitajan tehtävät, 4 p/kerta
 • Muut hallituksen jäsenet, 3 p/kerta
 • Edustaminen Humanitas ry:n hallituksessa, 2 p/kerta
 • Edustaminen TYY:n hallituksessa, 2 p/kerta

Ansioitunut toiminta

 • Toimihenkilöt 0–2 p/kerta
 • Yhdistyksen vuosijuhlatoimikunnassa toimiminen 0-1 p/kerta
 • Bileministeriössä 0-1p/kerta
 • Efektin työryhmässä 0-1p/kerta

Muut ansiot

 • Tuutorointi 1 p/kerta
 • Laitoksen työryhmässä toimiminen 1 p/kerta
 • Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) 1 p/kerta
 • Oppiaineiden rekrytoinnissa ja nimityksessä mukana toimiminen 1-2p/kerta
 • Muu yhdistystä hyödyttävä toiminta 1p/kerta

Hallitus voi vähentää jaettavia pisteitä, mikäli esitetyn henkilön ei katsota toimineen tehtävässään ansioituneesti.

Kunnianauhan myöntämiseen edellytetään yhteensä vähintään 6 pistettä.

§4 Ohjesäännön voimaantulo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 28.3.2023. Ohjesääntö astuu voimaan saman tien. Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous.