Mikä on Affekti?


[1] Voimakas ruumiilliinen tai tunnevaikutus, joka voi ilmetä jollain tavoin puhujan käyttämässä kielessä.

[2] Turun yliopiston mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian ainejärjestö.


Verkkosivuiltamme löydät tietoa yhdistyksestämme ja toiminnastamme. Tervetuloa mukaan!


Meistä

Affekti ry perustettiin tammikuussa 2019 organisoimaan mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoiden edunvalvontaa sekä järjestämään vapaa-ajan aktiviteetteja. Perustajajäsenten tarkoituksena oli luoda monialainen yhdistys, jonka jäsenet voisivat verkostoitua opintojensa aikana vaivatta, ja jonka toiminta tukisi opintoja positiivisesti. Määränpäänä oli aktiivinen ja helposti lähestyttävä ainejärjestö, joka on myös näkyvä osa Turun yliopiston opiskelijakulttuuria.

Kiteytettynä Affektin toiminnan perusarvot ovat yhdenvertaisuus, taide ja kulttuuri sekä yhteisöllisyys. Yhdenvertaisuuden teesi kattaa jäsenten tärkeäksi kokemamme asiat tasa-arvon, ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta. Affektissa saa olla oma itsensä. Järjestömme kunnioittaa toiminnassaan muita ihmisiä ja ympäristöä. Affektin jäseniä yhdistää tasa-arvon vaalimisen lisäksi myös yhteinen arvostus taidetta ja kulttuuria kohtaan. Yhteisönä tahdomme olla turvallinen memuta-opiskelijoiden tukiverkosto ja viihdekeskus.