MIKÄ AFFEKTI?

[1] Voimakas tunne, (mielen-, tunne)kiihtymys.
[2] Turun yliopiston mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian ainejärjestö.

Affekti ry on mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian ainejärjestö, joka järjestää jäsenistölleen monipuolisia tapahtumia. Tuoreena ainejärjestönä Affekti ammentaa sekä edeltäneiden ainejärjestöjen perinteistä että luo uusia. Kirjavaan kattaukseen kuuluu mm. baaribileitä, teemajuhlia, sitsejä ja vuosijuhlat.

 

Menevien bileiden lisäksi Affekti ry tarjoaa alkoholitonta toimintaa, urheilu- sekä kulttuuritapahtumia. Affekti ry järjestää toimintaa myös yhteistyössä muiden aine- ja harrastejärjestöjen kanssa.

LIITY JÄSENEKSI!

Affekti ry:llä on kaksi jäsenyysvaihtoehtoa: vuoden jäsenyys (12€) sekä seitsemän vuoden pitkäaikaisjäsenyys (20€). Täyttämällä oheisen lomakkeen, saat maksuohjeet ja maksettuasi saat vahvistussähköpostin. Volà, olet virallisesti Affektin jäsen.

 

Liityttyäsi jäseneksi olet tervetullut osallistumaan hallituksen kokouksiin, järjestön bileisiin sekä muihin tapahtumiin. Kaikista näistä tulee kutsut ja infot Affektin postituslistalle, johon sinut liitetään maksettuasi jäsenmaksun. Lisäksi saat itsellesi jäsentarran, jonka voi liimata esimerkiksi opiskelijakorttiin.

 

Affektin jäsentarra oikeuttaa sinulle myös veloituksettoman sisäänpääsyn seuraaviin museoihin:

– Wäinö Aaltosen museeon

– Turun taidemuseo

– Turun taidehalli

– Aboa Vetus & Ars Nova

 

Kannattaa siis liittyä mukaan!

OPISKELU

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian (kavereiden kesken memutan) opinnot ohjaavat opiskelijoitaan monipuolisiksi median, taiteen ja kulttuurin ammattilaiseksi. Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia muun muassa taide- ja kulttuurihallinnon tehtäviin, viestintä- ja mediatyöhön, arkistoihin, taiteelliselle alalle sekä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen pariin.

 

Oppiaineiden pääaineopiskelijat aloittavat opintonsa yhteisten perusopintojen parissa. Perusopinnoissa perehdytään jokaisen kolmen tieteenalan historiaan teoriaperinteisiin sekä sovelletaan opittua tietoa audiovisuaalisia aineistoja analysoiden. Yhteisten perusopintojen jälkeen opinnot jatkuvat oman oppiaineen aineopintojen ja sivuainekokonaisuuksien parissa. Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria ovat kaikki muita tieteitä leikkaavia aloja. Sivuainevalinnoilla pystyt helposti tukemaan omia intohimojasi ja kiinnostuksen kohteita.

 

Muistathan myös, että Affektin lisäksi oppiaineidemme henkilökunta auttaa myös mieluusti opintoihin liittyvissä kysymyksistä. On siis ihan ok nykäistä hihasta luennon jälkeen!

 

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian yhteiset perusopinnot koostuvat seuraavista kursseista:

Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3op       
Opiskeluvalmiudet 2op
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5op
Näkökulmia kuviin ja ääniin: luennot 2op       
Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3op       
Muuttuva taide ja kulttuuri 5op
Tekijät, toimijat, kentät 5op

 

Lisäksi osana HuK-tutkintoa opiskelijat suorittavat pakollisia kieli- ja viestintäopintoja seuraavasti:

Suomen kieli ja viestintä, humanistinen tiedekunta 4op
Suomen kielen kirjoittamisen ohjaus, humanistinen tiedekunta 1op
Ruotsin kieli: Humanistinen tiedekunta, kirjallinen taito 3op
Ruotsin kieli: Humanistinen tiedekunta, suullinen taito 2op
English: Academic and Professional Skills for Humanities I 3op
English: Academic and Professional Skills for Humanities II 2op
Mediatutkimuksen oppiaine keskittyy mediakulttuuriin ja -teknologiaan. Oppiaineen vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus. Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä.

 

Mediatutkimus perehdyttää opiskelijat medioiden teknologiseen ja kulttuuriseen historiaan, tutkimusmenetelmiin ja -käsitteisiin sekä oppialan teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Oppiaine ei tähtää media-alan ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on kouluttaa kriittisiä, laajasti mediakulttuurin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka voivat sijoittua tutkimus- ja opetustoiminnan, alan yritysten tai julkishallinnon palvelukseen.

 

Mediatutkimuksen aine- ja syventävissä opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä mahdollistaa erikoistumisen opiskelijaa kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin. Opetettavat erikoiskurssit vaihtuvat vuosittain, teemoja ovat olleet mm. pornografia, Euroviisut ja suomalaiset elokuvat (2018-2019). Pakolliset osiot koostuvat seminaarien lisäksi menetelmä- ja teoriaopinnoista. Harjoittelun voi sisällyttää sekä aine- että syventäviin opintoihin. Opetus on ensisijaisesti kontakti-ja monimuoto-opetusta: seminaareja, luentoja, essee suorituksia sekä pienryhmiä, joissa hyödynnetään verkko-oppimisalustoja.

 

Mediatutkimuksen HuK-tutkinto väh.    180 op

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25op
Mediatutkimuksen aineopinnot 45op
Käytäntöjä, käsitteitä, teorioita, yhteensä 20op
Media ja verkostot 5op
Mediahistoriaja-arkistot 5op
Mediatutkimuksen menetelmiä I: teksti, kerronta, tulkinta 5op
Mediatutkimuksen menetelmiä II: totanto, käyttö ja yleisöt 5op
Näkökulmia, yhteensä 15op
Materia, media ja teoria 5-15op
Medioitu todellisuus 5-15opMedian lajityypit ja tyylihistoriat 5-15opMedia ja populaarikulttuuri 5-15opErot ja identiteetit mediakulttuurissa 5-15opMedia, talous ja työ 5-15op
Mediakasvatus 5-15op
Harjoittelu 5op
Sivuainekokonaisuus väh.25op
Kieli- ja viestintäopinnot 15op
Muut opinnot

 

Mediatutkimuksen Fm-tutkinto väh. 120op

Mediatutkimuksen syventävät opinnot 80op
Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat 5op
Mediatutkimuksen teoriaperinteet 5op
Valta ja kritiikki 5op
Mediatutkimuksen graduseminaari 5op
Projektiopinnot 15op
Mediatutkimuksen graduvertas 5op
Mediatutkimuksen pro gradu -tutkielma 40op
Sivuaine- ja muut opinnot, mediatutkimuksen pääaineopiskelijat, FM 40

 

Kurssien tarkemmat, lukuvuosittain päivittyvät kuvaukset löytyvät Pepistä: HUK ja FM
Musiikkitieteessä tarkastellaan musiikkia sen eri muodoissa ja se tarjoaa keinoja kuulla, tulkita, selittää ja hyödyntää soivaa kulttuuria.

 

Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa korostuu musiikin kulttuurinen tutkimus. Tarkastelun kohteet ulottuvat populaarimusiikista klassiseen musiikkiin, valtavirran musiikista marginaaliin, elokuva-, tv- ja pelimusiikkiin sekä äänisuunnitteluun.Musiikkitieteen opiskelu kehittää monipuolisia valmiuksia tuottaa soivaa kulttuuria koskevaa tietoa ja musiikkitieteilijän ammattikuva onkin laaja ulottuen musiikkiteollisuudesta musiikkikritiikkiin ja kulttuurihallinnollisiin tehtäviin.

 

Musiikkitieteen HuK-tutkinto väh.    180 op

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25op
Musiikkitiede, aineopinnot väh.    45 op 
Musiikintutkimuksen perusteet 5op
Länsimainen klassinen musiikki 5op
Populaarimusiikki 5op
Työelämävalmiudet I, 5op
Menetelmäopinnot I väh. 10op
Musiikin analyysi ja tulkinta I 5-10op
Laadulliset ja historialliset menetelmät I, musiikkitiede 5-10   
Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä I väh. 5op
Suomalainen musiikki 5op
Musiikki, media ja nykykulttuuri I 5op
Harjoittelu 5op
Muu ala I, 5op
Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma, musiikkitiede 10op
Sivuainekokonaisuus väh.25op
Kieli- ja viestintäopinnot 15op
Muut opinnot

 

Musiikkitieteen FM-tutkinto väh.    120 op

Musiikkitiede, syventävät opinnot väh. 80op
Menetelmäopinnot II 10op
Musiikin analyysi ja tulkinta II 5op    
Laadulliset ja historialliset menetelmät II  5op
Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä II väh. 20op
Populaarimusiikin erityiskysymyksiä 5-10op
Klassisen musiikin erityiskysymyksiä 5-10op
Musiikki, media ja nykykulttuuri II 5-10op
Musiikin filosofia, estetiikka ja ääniympäristö 5-10op
Työelämävalmiudet II 5-10op
Harjoittelu II 5op
Muu ala II 5-10op  
Pro gradu -seminaari 10op
Pro gradu -tutkielma 40op
Sivuaine- ja muut opinnot 25-40op

 

Kurssien tarkemmat, lukuvuosittain päivittyvät kuvaukset löytyvät Pepistä: HUK ja FM
Taidehistoria tarkastelee visuaalisen kulttuurin historiaa ja nykypäivää. Taidehistoria opettaa tulkitsemaan ja analysoimaan koko visuaalista kulttuuria taiteesta rakennettuun ympäristöön ja arkisiin kuvaesityksiin. Taidehistorian alaan kuuluvat muun muassa kuvataide, arkkitehtuuri, taiteen instituutiot, taideteollisuus sekä erilaiset historiallisesti muuttuvat taidekäsitykset ja -teoriat. Turun yliopistossa taidehistorian opetuksen keskeisimpiä alueita ovat kuvataide ja kuvakulttuurit 1800-luvun lopulta nykypäivään, taideteoreettiset ja -filosofiset kysymykset, sekä esimerkiksi sukupuolen ja tekijyyden tematiikat.

 

Taidehistorian opinnot tarjoavat valmiudet työskennellä laaja-alaisesti taiteen ja kulttuurin kentällä esimerkiksi museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kriitikon työssä sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Omat kiinnostuksen kohteet ja valitut kurssit yhdessä sivuaineiden kanssa ohjaavat suuntautumista työelämään.

 

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelijan tulee suorittaa erikoiskursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Erikoiskurssit keskittyvät taiteen eri aikakausiin sekä keskeisiin teemoihin, joista valitsemalla opiskelijalla on mahdollisuus paneutua itseään kiinnostaviin aiheisiin. Erikoiskurssien teemoja ovat esimerkiksi arkkitehtuuri ja tila, taide ja sukupuoli sekä taide ja yhteiskunta.

 

Aineopinnoissa yleisin kurssien suoritustapa on luentojen ja seminaarien lisäksi essee, mutta myös oppimispäiväkirjat ja tentit ovat tavallisia. Luentojen lisäksi kursseihin voi sisältyä erilaisia ekskursioita esimerkiksi Turun alueen museoihin ja taidegallerioihin. Monia kursseja järjestetään yhteistyönä mediatutkimuksen ja musiikkitieteen lisäksi esimerkiksi historia-aineiden, arkeologian, kirjallisuudentutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen kanssa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomeksi, mutta kurssilukemistot ovat usein englanninkielisiä. Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti ympäri vuoden joko tenttimällä tai esseesuorituksena. Ohjeet itsenäiseen suorittamiseen, vaadittavat kirjalistat sekä vastuuopettajan tiedot löytyvät opinto-oppaasta.

 

Taidehistorian HuK-tutkinto väh.    180 op

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25op
Taidehistorian aineopinnot 45op
Maailman taide 5op
Suomen taide 5op
Museoinstituution historia ja kritiikki 5op
Taidehistorian teoriat ja metodit 5op
Taidehistorian teoriat ja metodit: harjoituskurssi 5op
Erikoiskurssit 10op
Taidehistorian kaudet 5-10op
Antiikin taide 5op
Keskiajan taide 5op
Renesanssin ja varhaisen uuden ajan taide 5op
1800-luvun taide 5op
Taiteen modernismi 5op
Nykytaide 5op
Näkökulmia ja teemoja 0-5op
Taiteen lajit ja mediumit 5op
Arkkitehtuuri ja tila 5op
Taide ja yhteiskunta 5op
Taide ja sukupuoli 5op
Valinnainen teema I 5op
Harjoittelu tai käytänön työ I 5op
Taidehistorian kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10op
Sivuainekokonaisuus väh.25op
Kieli- ja viestintäopinnot 15op
Muut opinnot

 

Taidehistorian FM-tutkinto, väh. 120op

Taidehistorian syventävät opinnot 80op
Taidehistorian klassikot 5op
Estetiikka ja taideteoria 5op
Teorianmuodostus ja metodologiat yht 10op
Taidehistorian teorianmuodostus ja metodologiat 5op
Taidehistorian teorianmuodostus ja metodologiat: harjoituskurssi 5op
Erikoiskurssit yht. 10op
Ajankohtaisia taidehistorian kysymyksiä 5op
Tutkielmaa tukevat taidehistorian projektiopinnot 5op
Valinnainen teema II 5op
Harjoittelu tai käytännön työ II 5op
Taidehistorian maisteriseminaari I 5op
Taidehistorian maisteriseminaari II 5op
Pro gradu -tutkielma, taidehistoria 40op
Sivuaine- ja muut opinnot 25-40op

 

Kurssien tarkemmat, lukuvuosittain päivittyvät kuvaukset löytyvät Pepistä: HUK ja FM

2017

Teoriakysymys: Vastaa valintakoekirjan Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen (toim. Yrjö Heinonen. Turku: Utukirjat 2014) perusteella. Kirjoita essee, jonka otsikko on “Sukupuoli kuvan ja äänen tutkimuksessa”. Vastauksen maksimipituus on yksi konseptiarkki (4 sivua).
Analyysitehtävä: Valintakokeen toisessa osiossa sinulle esitetään noin 5 minuutin mittainen av-näyte. Tehtävän tarkoitus on testata audiovisuaalisten aineistojen analyysitaitoa. Näyte esitetään kokeen alussa kahdesti. Välissä on 3 minuutin tauko, jolloin voit kirjoittaa muistiinpanoja. Lisäksi näyte esitetään kolmannen kerran kello 14.30.
Näyte on videotaiteilija Tommi Matikan teos Beautiful Poison vs. Angel Eyes. Analysoi teoksesta esimerkiksi kuvaa, ääntä ja niiden suhdetta, rytmiä, tarinallisuutta ja katsojan asemaa. Analyysin tavoitteena ei ole arvioida tai arvottaa näytettä, vaan tulkita ja eritellä sitä. Voit käyttää apuna pääsykoekirjan sisältöä.

 

2018

Teoriakysymys: Minkälaisilla tavoilla tekijyys on ymmärretty taiteidentutkimuksessa? Vastaa valintakoekirjan Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen (toim. Yrjö Heinonen. Turku: Utukirjat 2014) perusteella. Vastauksen maksimipituus on yksi konseptiarkki (4 sivua).
Analyysitehtävä: Valintakokeen toisessa osiossa sinulle esitetään noin 5 minuutin mittainen av-näyte. Tehtävän tarkoitus on testata audiovisuaalisten aineistojen analyysitaitoa. Näyte esitetään kokeen alussa kahdesti. Välissä on 3 minuutin tauko, jolloin voit kirjoittaa muistiinpanoja. Lisäksi näyte esitetään kolmannen kerran kello 14.30.
Näyte on musiikkivideo Björkin kappaleesta Utopia(2017). Analysoi videon ilmaisukeinoja (esim. kuva, ääni, rytmi, tarinallisuus, tekijyys, katsojan asemointi) ja tematiikkaa. Otsikoi vastauksesi tekstisi teemojen mukaan. Analyysin tavoitteena ei ole arvioida tai arvottaa näytettä, vaan tulkita ja eritellä sitä. Voit käyttää apuna pääsykoekirjan sisältöä.

Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet:

Tähän asti tentissä on ollut kaksi tehtävää, ensimmäisessä on selitetty lyhyesti käsitteitä, kuten internediaalisuus tai hermeneuttinen kehä. Vastauksen pituus lauseesta puoleen sivuun.
Toinen kysymys on ollut esseekysymys, jossa kaksi aihevaihtoehtoa. Perinteisiä esseekysymyksen aiheita, osassa myös esimerkiksi oman taide/genre/teos/tms. käsityksen pohdintaa suhteessa johonkin luennolla annettuun esimerkkiin tai käsitteeseen.

Näkökulmia kuviin ja ääniin:

Selitä termit: haptinen visuaalisuus, toksinen maskuliinisuus

Muuttuva taide ja kulttuuri: 

Kotitentissä tehtävänä on kirjoittaa reflektoiva essee, jonka aihepiirinä ovat seuraavat kysymykset:
Miten tarinoita on kerrottu ja kerrotaan kuvallisesti, sanallisesti, äänellisesti? Miten arkkitehtuurin ja kaupunkien muodot osallistuvat yhteisölliseen kerrontaan? Minkälaisia yhteisöllisiä merkityksiä tarinoilla on? Minkälaisten välineiden – mediumien – kautta kertomukset välittyvät? Miten tarinat ja kertomukset rakentavat todellisuutta? Mikä merkitys mediumeilla ja teknologioilla on? Minkälaisia jatkuvuuksia ja murroksia länsimaisessa kulttuurissa on?Pohdi esseessä ainakin muutamaa näistä kysymyksistä; hahmottele kirjoituksellesi näkökulma ja anna sille otsikko.
Aloita essee kertomalla, minkälaisen teeman olet kirjoituksellesi muotoillut. Muista käyttää esimerkkejä havainnollistaaksesi ajatuksiasi! Muista myös, että tässä kotitentissä on tarkoitus osoittaa, että on tutustunut kurssin kirjallisuuteen: sinun on siis viitattava vähintään kolmeen tekstiin esseessäsi. Luentojen tarkoitus puolestaan on auttaa rakentamaan yleiskuvaa ja sitoa asioita yhteen; myös luentoihin saa viitata. Kotitentin suosituspituus on n 6 liuskaa (n 1500 sanaa) ja se palautetaan Moodle-alueen tehtävälaatikkoon.

OTA YHTEYTTÄ

Affektin toimisto, Konsulaatti, sijaitsee osoitteessa Rehtoripellonkatu 4B, eli Osakuntasalilla. Konsulaattia pidetään avointa päivystystä tiistaisin ilmoitettuina aikoina, normaalisti kello 13-15 tai 15-17.

Yhteydenpito Affektin toimijoihin onnistuu parhaiten laittamalla viestiä affekti-hallitus(at)utu.fi, käymällä toimistolla tai kirjoittamalla muutaman rivin alla olevaan boksiin. Mikäli haluat antaa palautetta, kysyä jotain tai tehdä yhteistyötä, olethan yhteyksissä!