Edunvalvonta

Yksi Affektin tärkeimmistä tehtävistä on valvoa jäsentensä koulutus- ja sosiaalipoliittisia etuja. Affekti pyrkii aina varmistamaan, että järjestön ääni kuuluu sen edustamien oppiaineiden päätöksenteossa. Erityisesti vastuuta kantavat hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot, jotka vierailevat säännöllisesti oppiainekokouksissa. Lisäksi Affekti osallistuu TYY:n ja humanistisen tiedekunnan kattojärjestö Humanitasin järjestämään edunvalvontaan.

Affektin hallitus välittää oppiaineiden, tiedekunnan, TYY:n ja Humanitasin jakamaa tietoa uudistuksiin liittyen muun muassa sähköpostilistan kautta. Affektin koulutuspoliittista keskustelua vetävät ensisijaisesti kopot. He tiedottavat jäsenistöä oppiainekokousten sisällöstä sekä oppiaineiden yleisesistä kuulumisista sekä keräävät oppiainepalautetta. 

Affekti kerää kurssi- ja oppiainepalautetta opiskelijoilta ja välittää palautteen henkilökunnalle. Affektin hallitus kannustaa myös jäsenistöä ottamaan aktiivisesti osaa koulutuspoliittiseen keskusteluun ja tekee myös omia kannanottojaan. Koetamme lisäksi pysyä kartalla erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tenttiaikatauluista ja suunnitella vapaa-ajan toimintaa nämä seikat huomioiden.